ORDU ÜNİVERSİTESİ 2 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE 3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri ve Fatsa Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümlerine öğretim görevlisi alacak.

Ordu Üniversitesi öğretim görevlisi başvuru şartları şöyle;

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (Yönetmelik hükümlerine http://www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (tıklayınız)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi ile Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Öğrenim belgeleri (onaylı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (onaylı)

-İlan edilen kadroya bağlı olarak onaylı deneyim (tecrübe) belgesi ve/veya Yüksek Lisans belgesi

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Askerlik belgesi

-İki adet vesikalık fotoğraf

 

NOT: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Öğrenim belgelerinin ve Lisans Mezuniyet Transkriptinin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılarak onaylanması yeterlidir. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

***Adaylar birden çok programa başvuramazlar.

 

MÜRACAAT YERİ: Tüm adayların ilgili birimlere ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

Birimi  Bölüm  Program/ Anasanat  Dalı  Unvan  Adet  K/D Alınacak Öğretim Elemanının

Lisans veya Lisansüstü Mezuniyet Alanı

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Öğr. Gör. 1 4 Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak.
Fatsa Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma

Teknolojileri

Deniz Ulaştırma ve İşletme Öğr. Gör. 1 4 Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği veya Güverte bölümü lisans mezunu olmak. En az uzak yol kaptanı yeterliliğine sahip olmak. Meslek derslerini verebilmek için “Denizci Eğitimci Belgesi” alma yeterliliğine sahip olmak.


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ 11/09/2017
SON BAŞVURU TARİHİ 25/09/2017
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 29/09/2017
GİRİŞ SINAVI TARİHİ 02/10/2017
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH 06/10/2017

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri,İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri  Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yönetimi bölümlerine araştırma görevlisi alacak.

Ordu Üniversitesi araştırma görevlisi başvuru şartları şöyle

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (Yönetmelik hükümlerine http://www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

Enstitü kadrolarına atanacak araştırma görevlileri 2547 Sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca, Fakültelere atanacaklar ise anılan kanunun 33. maddesi uyarınca istihdam edileceklerdir.

İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (tıklayınız)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi ile Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi

-Öğrenim belgeleri (onaylı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (onaylı)

-Nüfus cüzdanı sureti

-Askerlik belgesi

-İki adet vesikalık fotoğraf

-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin belge

NOT: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Öğrenim belgelerinin ve Lisans Mezuniyet Transkriptinin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılarak onaylanması yeterlidir. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

***Adaylar birden çok programa başvuramazlar.

 

MÜRACAAT YERİ:      Tüm adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

Birimi Bölüm Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Unvan Adet K/D Özel Şartlar
Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Arş. Gör. 1 6 Fakültelerin Bahçe Bitkileri bölümü mezunu olmak. Bahçe Bitkileri alanında tezli yüksek lisans yapmış ve bu alanda doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.)
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Arş. Gör. 1 7 İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. İslam Mezhepleri Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yönetimi Arş. Gör. 1 7 Spor Yöneticiliği bölümü lisans mezunu olmak. Spor Yöneticiliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ 13/09/2017
SON BAŞVURU TARİHİ 27/09/2017
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 03/10/2017
GİRİŞ SINAVI TARİHİ 06/10/2017
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH 11/10/2017

Yorum Yaz