23.3 C
Ordu
Çarşamba, Eylül 20, 2017

Bahadır AŞKIN

ÇAĞIMIZIN VEBASI FAİZ Yaratılmış olan insanın ilk vazifesi; kendisine hayat bahşeden Allah’ını bilmek ve O’na gönülden bağlanmaktır. Dostluğu kazanılmaya ve en çok sevilmeye lâyık olan mutlak O’dur. Bütün sevgiler, Allah sevgisiyle bütünleşince kemâle erer.  “İnsanların O’ndan başka dostu yoktur.”  (Kehf: 26) İnsanı yoktan...

ŞİRK…

ŞİRK... Kâinatın tek yaratıcısı, hâkimi ve idare edicisi olan Allah’a , zatında, sıfatlarında veya fiillerinde ortak koşmak ve denk tanımaktır. Allah’ın asla affetmediği bir günahtır. “Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Ondan başkasını (diğer günahları) ise, dilediği kimseler için bağışlar...

BİD’AT…

BİD'AT... Örneksiz bir şey yapmak, yeni bir iş ortaya koymak, dinin aslından olmayan ve şer'î delillere istinad etmeden sünnete aykırı olarak icad edilen şeylerdir. Başka bir ifadeyle Hz. Muhammed'in sünnetine, Kur'ân'ın sarîh hükümlerine tamamen aykırı olarak ortaya çıkan hal, davranış...
ŞEYTANIN LİSANI YALAN Şeytanın lisanı, küfrün esası, nifakın ilk ve en önemli alametidir. İnsanın fıtratındaki yüksek ahlakı bozan, İnsanlık alemini zehirleyen yılandır yalan. Hakikate karşı bir hile ve nankörlük. en kötüsü kul hakkıdır yalan. Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya çalışmaktır. Bir korkaklık işaretidir. Gerçekle yüzleşme...
Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak dinin en temel vazifelerindendir. Ümmeti Muhammedin (hayırlı)  bir bireyi olabilmek bu vazifeyi benimsemek ve tatbik etmek yolundan geçer. “Emr-i bi'l ma'rûf,  iyi ,güzel ve yararlı olan her şeyi, İslâmî bütün...

ALEM-İ İSLAM

ALEM-İ İSLAM Dünya yangın yeri, İslam coğrafyasında her yer kan gölü ve gözyaşı… Türkiye bir taraftan terör belası ile uğraşıyorken, diğer taraftan etrafını saran ateşi söndürmeye ve sınırlarını değiştirmeye çalışan şer odaklarını bertaraf etmeye çalışıyor. Filistin, yarım asırdan fazla zamandır İsrail işgali...
- Reklam -