ÖLÇÜ VE TARTI ALETİ KULLANICILARINA YÖNELİK UYARI

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2. Maddesi ‘’Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri,      areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, hava gazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri ile demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlarının muayenesi, ayarlanması ve damgalanması’’ gerektiğini belirtmektedir.

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 9. Maddesi “Ölçü ve Ölçü Aletleri Belli Aralıklarla Periyodik Muayeneye Tabi Tutulur.” Hükmüne amirdir.

Elektrik, Su ve Gaz sayaçlarının Periyodik Muayeneleri 10 yılda bir, bunların dışında kalan ve Kanunun 2.maddesi kapsamında yer alan tüm ölçü ve ölçü aletleri ise 2 yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulurlar.

1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri şunlardır:

  1. a) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
  2. b) Akaryakıt ve LPG İstasyonlarında bulunan sayaçlar,
  3. c) Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları

ç)Diğer tartı aletleri

2) Bakanlığımızın veya İl Müdürlüklerimizce Yetkilendirilen muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

  1. a) Otomatik tartı aletleri,
  2. b) I. ve II. nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,(Kuyumcu Terazileri, Eczacı Terazileri)
  3. c) Tartım kapasitesi 2000 kg’akadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

3) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

  1. a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
  2. b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

 1) Masa Terazileri,

 2) Asma Teraziler,

 3) Tek Kollu kantarlar

 4)İbreli Teraziler

Ölçü ve Ölçü aleti sahiplerinin veya kullanıcılarının mağdur duruma düşmemeleri için 1 OCAK – 28 ŞUBAT 2019 tarihleri arasında (28 şubat son gün) mesai bitimine kadar yetkileri kapsamında ilgili ve yetkili kurumlara  müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında beyanname vermeyen, Ölçü ve Ölçü aletlerini damgasız kullanan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 14 ve 15. maddeleri gereğince idari para cezası uygulanacaktır.  

Yorum Yaz