Konferansın öncesinde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’i makamında kabul eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Prof. Dr. Gürer Gülsevin’i Ordu Üniversitesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine plaket takdiminde bulundu.

Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Noyan ve Prof. Dr. Fikri Balta,  Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necip Fazıl Duru, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Eren ve akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı konferansta Türkçenin geçmişi üzerinde duran ve geleceğine dair vurgularda bulunan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, “Türkçe; Ural- Altay dil ailesine ait bir dil olarak gelişim sergileyerek çevre kültürlerle gerçekleştirilen iletişim ve diyaloglar çerçevesinde sözcük alışverişi noktasında etkilendiği söylenebilir. Çünkü Türkçe kadim bir dil örneği olarak sadece farklı medeniyetlerden etkilenmemiş farklı uygarlıkları da bizatihi etkisi altına almıştır. Türk uygarlığın zengin bir uygarlık olmasının en temel göstergesi sahip olduğu dildir. Ancak günümüzde yabancı sözcüklerin Türkçenin günlük kullanımında yoğunlukla tercih edilmeye başlanmasının son derece ciddi bir tehlike olduğunu da farkında olmalıyız. Yabancı isimli ürünler ve markalar daha kaliteli, Türkçe adlı ürün ve markaları ise daha yetersiz algılamamız ise zihinsel olarak yabancı dil etkisinin negatif yönünü ortaya koymaktadır. Bu noktada milli kimliğimizin korunması noktasında belirleyici ve etkin politikalar oluşturmalıyız.” şeklinde konuştu.

TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin Konferans

Konferansın ardından soru ve yanıt kısmına geçilerek Prof. Dr. Gürer Gülsevin dinleyicilerin Türkçe ilgili sorularına geçmişten ve geleceğe dair çıkarımlarda bulunarak cevaplar sundu.

Etkinlik; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin’e konuşmalarının ardından Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Noyan teşekkür belgesi takdim etmesi ile sone erdi.

Yorum Yaz